Ważne formalności po zakończeniu budowy domu


formalnosci_po_zakonczeniu_.jpg

Przed przeprowadzką do nowego domu trzeba uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku. Warto tego dopilnować, gdyż w wypadku nie dopełnienia tej formalności możemy zostać ukarani grzywną sięgająca nawet 10 000 zł.
Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, trzeba skompletować sporą liczbę dokumentów. Warto je gromadzić i archiwizować od samego początku budowy.

Wniosek taki składa właściciel budynku jeżeli są spełnione odpowiednie warunki mówi Jerzy Kala PR manager z Biura Projektów ARCHON+. W budynku muszą być podłączone podstawowe urządzenia: w kuchni kuchenka, w łazience toaleta, umywalka oraz na schodach muszą być zamontowane barierki. Do wniosku trzeba załączyć oryginał dziennika budowy, ze wszystkimi wpisami dokonywanymi sukcesywnie przez kierownika budowy. Trzeba również pamiętać o wpisie uprawnionego geodety o wytyczeniu obiektu na gruncie dodaje Jerzy Kala z Biura Projektów ARCHON+. Kolejnym dokumentem jest oświadczenie kierownika budowy, który nadzorował cały proces budowy i posiada odpowiednie uprawnienia. W oświadczeniu musi się znaleźć potwierdzenie wykonania budynku zgodnie z dokumentacja projektową i pozwoleniem na budowę oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Będzie potrzebna także informacja, że budowa została zakończona. Dodatkowo kierownik budowy oświadcza, że teren budowy oraz teren przylegający do budowy został należycie uporządkowany. Kolejnymi dokumentami, które należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na użytkowanie domu są kopie protokołów: odbioru instalacji gazowej, elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Będą potrzebne również kopie umów z Gazownią, Zakładem Energetycznym oraz umowy na dostawę wody i odbiór ścieków. Do wniosku trzeba również dołączyć projekt architektoniczno-budowlany oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. Od ubiegłego roku obowiązkiem każdego właściciela nowo wybudowanego domu jest sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej podsumowuje Jerzy Kala z Biura Projektów ARCHON+.

Przy składaniu kompletu dokumentów w urzędzie koniecznie trzeba zabrać ze sobą wszystkie oryginały, aby pracownik Starostwa mógł je potwierdzić za zgodność z oryginałem. Decyzja powinna zostać wydana w ciągu 21 dni.

źródło: ARCHON+ Biuro Projektów Barbara Mendel www.archon.pl 

Pełna lista tagów

odbiór budynku · formalności po zakończeniu budowy · pozowlenie na budowę · zakończenie budowy · oddanie budynku do użytkowania
 • mister-wong icon
 • del.icio.us icon
 • digg icon
 • furl icon
 • netscape.icon
 • yahoo_myweb icon
 • stumbleupon icon
 • google icon
 • technorati icon
 • blinklist icon
 • newsvine icon
 • magnolia icon
 • reddit icon
 • windows icon
 • tailrank icon
 • blogmark icon
 • simpy iconWybrane tagi

Updated in the last 99 dni

No tags in the last 99 dni

Rynek budowlany